Senior Beleidsadviseur Civiele Kunstwerken en Vaarwegen

Als Senior Beleidsadviseur ben je verantwoordelijk voor het opstellen van beleid en de bestuurlijke advisering over kaders, uitgangspunten en onderwerpen op het gebied van de civiele kunstwerken, watergangen en vaarwegen in de stad. In deze rol heb je contact met bewoners, bedrijven en belangengroeperingen in de stad om te weten wat er speelt.