Senior Belangenbehartiger Sportvisserij

De senior adviseur belangenbehartiging is sparringpartner en adviseur van de directeur, ons bestuur en werkt intensief samen met onze adviseurs op het gebied van belangenbehartiging, projecten en communicatie. De senior heeft/ontwikkelt een compleet beeld en overzicht van de kansen en bedreigingen voor Sportvisserij Oost-Nederland, de georganiseerde hengelsport in algemene zin en de bij ons aangesloten hengelsportverenigingen (HSV’S).