Senior Adviseur Stedelijk Water en Klimaat Adaptatie

De Adviseur stedelijk water en Klimaatadaptatie opereert op strategisch en tactisch niveau. Je bewaakt de belangen van ons waterschap en brengt kansen en beleidsontwikkelingen in op het gebied van ruimtelijke ordening, stedelijk waterbeheer, riolering en klimaatadaptatie in kaart.