Senior adviseur (geo) Hydrologie

Als senior adviseur hydrologie ben je nadrukkelijk betrokken bij de advisering op het gebied van waterkwantiteitsvraagstukken, herinrichting van watersystemen, waarbij de nadruk ligt op maatregelen om de KaderRichtlijn Water (KRW) doelen te realiseren en in relatie tot klimaatrobuustheid. Zo draag jij op jouw manier bij aan een aantrekkelijke leefomgeving met schoon, veilig en voldoende water.