Relatie Manager

Als Relatie manager voor het cluster Areaalbeheer, kom je te werken in het team beheren. Het cluster zorgt ervoor dat de watersystemen en waterkeringen buiten goed blijven functioneren. Samen werkt het cluster aan klimaatbestendig beheer en onderhoud van alle objecten voor heel Limburg.