Regisseur Afvalwatertransportsystemen

Als regisseur afvalwatertransportsystemen weet jij welke ontwikkelingen er spelen bij gemeenten en vertaal jij die naar acties voor het waterschap. Jij weet het verminderen van energieverbruik, benutten van regenwater en de energie in afvalwater en hergebruik van gezuiverd afvalwater namens ons waterschap - in goede samenwerking met gemeenten - in goede banen te leiden.