Regioadviseur Watersystemen

Je borgt de waterbelangen in externe ontwikkelingen en plannen. Het betreft voornamelijk ruimtelijke plannen, gebiedsprocessen en inrichten van nieuw stedelijk water. Je werkt nauw samen met initiatiefnemers, adviseert over locatie inrichting, ambities, kansen en bedreigingen in ruimtelijke plannen en draagt op deze manier bij aan een klimaatbestendige realisatie van alle doelen.