Rayonbeheerder

Bij het beheren van de watersystemen hebben we als waterschap te maken met verschillende functies en belangen in de gebieden (wonen, landbouw en natuur). Als vakgroep rayonbeheer zijn we nauw betrokken bij deze afstemming en bewaren we in de praktijk de balans tussen de verschillende belangen. Kortom, als rayonbeheerder ben je de ambassadeur van ons waterschap. De komende jaren staan we voor een aantal grote opgaven in ons beheergebied.