Projectmanager mijnbouwschade

Als projectmanager ben je verantwoordelijk voor de invulling van de regierol die de Provincie heeft bij de aanpak van de na-ijlende effecten van de voormalige steenkoolwinning, zoals met het ministerie van EZK overeengekomen. Dit doe je binnen het team Ondergrond van het cluster Ruimte. Je geeft leiding aan een multidisciplinair team binnen de provinciale organisatie, bespreekt de voortgang met de portefeuillehouder en bereidt zo nodig GS of PS- besluiten voor.