Projectleider

Bij Waterschap Zuiderzeeland zoeken we een projectleider die bijdraagt aan lopende projecten en nieuwe projecten opstart, vooral op het gebied dijkversterkingen. Het waterschapswerk ontwikkelt zich namelijk in rap tempo. Ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid, energie en digitalisering spelen daarbij een steeds grotere rol. Meer en meer werken we projectmatig en in samenwerking met onze omgeving.