Projectleider opstellen Beheerplan Waterkeringen

Voor het opstarten en begeleiden van de totstandkoming van het nieuwe Beheerplan Waterkeringen zoeken we een projectleider. De projectleider zorgt zowel voor vakinhoudelijke als voor bestuurlijke afstemming en het omgevingsproces. Omdat dit een tijdelijke taak betreft wordt gekozen voor inhuur.