Projectleider Inventarisatie kunstwerken

Als projectleider/adviseur Inventarisatie kunstwerken geprogrammeerd onderhoud ben je onder meer verantwoordelijk voor het in beeld brengen van de totale problematiek voor de “onderhoudsplicht”, “bedieningsplicht” en “materiaalgebruik” waarbij je een nadere duiding maakt van risico’s en verdere oplossingsrichtingen aangaande het beschikbaar krijgen van deze informatie. Omdat het om veel gegevens gaat, ben je in staat een strategie op te stellen ten aanzien van wijze van inwinning en prioritering