Projectleider

Je zorgt ervoor dat onderhoudsprojecten op professionele wijze tot een positief resultaat komen. Samen met de collega’s bespreek je zaken als veranderingen, projecten en knelpunten en maak je afspraken over de uitvoering van het werk en draag je proactief bij aan vertaling van beleid naar de uitvoering en verdere professionalisering van het team peilbeheer en onderhoud watergangen.