Projectleider Civiele Techniek

Als projectleider werk jij in de volle breedte aan de infrastructuur in ons beheergebied. Je zorgt voor nieuwbouw en renovatie van kunstwerken en objecten in het watersysteem en de waterketen. Je expertise wordt voornamelijk gevraagd in het waterbeheer (watersystemen) voor het realiseren van projecten, maar ook op de thema’s duurzaamheid, klimaatadaptatie, innovatie en samenwerking.