Programmasecretaris programma Water in Balans

Als programmasecretaris ben je de spin het web en het schaap met 5 poten tegelijkertijd. In deze rol stel je voorstellen en adviezen op aan directie, dagelijks- en algemeen bestuur. Je bewaakt de bestuurlijke agenda van het programma, neemt als secretaris deel aan bestuurlijke overleggen, bereidt deze samen met de betrokkenen voor en zorgt voor de verslaglegging.