Programmasecretaris programma Water in Balans

Als programmasecretaris ben je de spin het web en het schaap met 5 poten tegelijkertijd. In deze rol stel je voorstellen en adviezen op aan directie, dagelijks- en algemeen bestuur. Je bewaakt de bestuurlijke agenda van het programma, neemt als secretaris deel aan bestuurlijke overleggen, bereidt deze samen met de betrokkenen voor en zorgt voor de verslaglegging.

403: Curl error: URL: https://techniekjobboard.datastudio.nl/api/DhNhAGLl0S2B/job/count Body: {"remote_address":"3.235.147.50","request_uri":"\/vacatures\/programmasecretaris-programma-water-in-balans-waterschap-limburg-4542\/","http_referer":null,"http_host":"techniekjobboard.nl","job_id":"4542","session_id":"vmmglk9rfd1v5h8eboig7n807c","action":"detailview"}