Programmamanager Klimaatadaptatie

In je rol als programmamanager geef je functioneel leiding aan het programmateam en ben je verantwoordelijk voor het verankeren van de doelen rondom klimaatadaptatie in de eigen organisatie en bij externe partijen. Je stimuleert, begeleidt en zoekt de verbinding met andere programma’s, lijnafdelingen en projecten. Zo werk je samen met de programma’s Bodemdaling veenweide, Gezond water en Duurzaamheid aan integrale voorstellen om invulling te geven aan de opgaven en ambities van het waterschap.