Programmacoordinator geodata watersysteem

Als programmacoördinator draag je bij aan een robuust watersysteem door te zorgen dat we altijd de juiste data voorhanden hebben. Je werkt op het snijvlak van water, data en bedrijfskunde.