Procestechnoloog

Als Procestechnoloog adviseer je, gevraagd en ongevraagd, bij complexe vraagstukken m.b.t. de waterketen. Je analyseert de zuiveringsprestaties en voert onderzoeken uit naar verbetermogelijkheden en rapporteert hierover. Jouw technologische adviezen vormen daarmee de basis voor het te ontwikkelen beleid. Bij complexe operationele problemen adviseer je over de mogelijke oplossingen.