Ontwerper riolering en waterhuishouding

Als ontwerper riolering en waterhuishouding maak je niet alleen ontwerpen maar breng en werk je ook waterhuishoudkundige adviezen uit. Bovendien voer je berekeningen uit op het gebied van riolering, drainage, grondwater, watergangen en milieu.