Onderzoeker water- en bodemkwaliteit

Als onderzoeker water- en bodemkwaliteit zet je je voornamelijk in voor het project Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid. In dit al meer dan 30 jaar lopende monitoringsproject brengen we in beeld wat dat effecten van de agrarische bedrijfsvoering zijn op de waterkwaliteit. Samen met collega’s genereer je in teamverband de kennis en adviezen voor beleidsmakers op de ministeries en bij provincies én voor agrariërs.