Onderzoeker / modelleur waterzuivering

We zoeken een innovatieve en resultaatgerichte onderzoeker/modelleur watertechnologie. De onderzoeksvragen waarmee je aan de slag gaat, verbinden waterkwaliteit, procesvoering, ontwerp en efficiëntie met als doel een optimale inrichting van zuiveringsstappen in de waterzuivering. Je voert onderzoek uit om de waterzuivering te optimaliseren, analyseert gegevens, ontwikkelt en toetst modellen, signaleert kansen en knelpunten, en brengt complexe, onderliggende processen samenhangend in kaart.