Onderzoeker drinkwaterkwaliteit data en modellen

Als lid van het drinkwaterteam analyseer en verwerk je aangeleverde data en maak je dat inzichtelijk in kaartmateriaal. Je schrijft mee aan rapporten die dienen als onderbouwing van besluiten en die vorm geven aan beleid. Hierbij is rechtstreeks contact met opdrachtgevers belangrijk. De komende jaren wordt de herziene EU drinkwaterrichtlijn in Nederland uitgerold.