Onderzoeker bodem- en waterkwaliteit

Welke opgaven er liggen voor thema’s als vergrijzing van grondwater, mestbeleid, bestrijdingsmiddelen en stikstof? De kwaliteit van onze bodem en water gaat jou aan het hart en je wilt je graag inzetten op het ontwikkelen en toepassen van kennis hierover. Lees gauw verder over onze openstaande positie!