Omgevingsmanager

Als Omgevingsmanager bij Waterschap Zuiderzeeland ga je aan de slag bij het project versterking Ketelmeerdijk, als onderdeel van ons Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Dit is een fors infrastructuurproject. Naast de waterveiligheidsopgave, liggen hier ook grote uitdagingen als het gaat om natuur, emissieloos en circulair werken en samenwerkingen met andere gebiedsontwikkelingen. Project Ketelmeerdijk ligt in het verlengde van de IJsselmeerdijk en bevindt zich in de opstartfase.