Omgevingsmanager

Als Omgevingsmanager ben je, in de aan jouw toegewezen projecten, eindverantwoordelijk voor het omgevingsmanagement. Het ontwerpen van het omgevingsplan, de aansturing van het omgevingsteam, maar ook het in kaart brengen en doorlopen van wettelijke procedures vallen onder jouw verantwoordelijkheid. Verder behoort het uitvoeren van conditioneringsonderzoeken, het in kaart brengen, laten uitvoeren en vastleggen van het verleggen van kabels en leidingen ook tot de werkzaamheden.