Omgevingsmanager

Als omgevingsmanager vergroot je het draagvlak voor projecten bij de betrokken partijen in de omgeving. We werken in de IPM-structuur en zoeken een omgevingsmanager die bewezen sterk is in de verkenningsfase, maar ook prima uit de voeten kan in de planuitwerkings- en realisatiefase. Je hebt de verantwoordelijkheid voor een degelijk gebieds- en participatieproces en vertaalt technische en/of juridische projectinformatie naar omgevingspartijen en bestuurders.