Omgevingsmanager

Help jij mee om als omgevingsmanager onze projecten in de Waterketen te realiseren en daarmee het afvalwater goed te blijven zuiveren en steeds meer te benutten als grondstof? Als waterschap hebben wij een stevige opgave om een deel van onze rioolwaterzuiveringen, met bijbehorende gemalen en rioolpersleidingen te vervangen. Dat vraagt jouw creativiteit om in grote complexe technische projecten de wirwar van belangen helder te krijgen en daarmee onze projecten te realiseren.