Medewerker Watertoezicht

Als medewerker Watertoezicht zorg je dat de voorschriften van verleende vergunningen voor bijvoorbeeld het voldoen aan lozingsnormen, beheer en onderhoud van zuivering technische voorzieningen of het uitvoeren van afvalwateronderzoek nageleefd worden. Ook de algemene regels voor waterkwaliteit, die gelden voor activiteiten en lozingen, vallen onder jouw toezicht.