Medewerker Meten en Monitoren

Als medewerker meten en monitoren ben je onze ogen en oren in het veld. Je verzamelt informatie over de waterkwaliteit (zoals zwemwater, waterbodem en ecologie), waterkwantiteit (o.a. water- en grondwaterstanden) en neemt monsters op de zuiveringen. De monsters die jij verzamelt worden geanalyseerd door het laboratorium. Met de informatie uit deze metingen kunnen wij het water schoon, en de polder droog en veilig houden.