Manager Projectbeheersing Hoogwaterbeschermingsprogramma

Wist jij dat het Hoogwaterbeschermingsprogramma in Limburg op 16 locaties dijkversterkingsopgaven heeft? Veel waterkeringen in Limburg zijn te laag of niet sterk genoeg om in de toekomst de mensen en bedrijven erachter te beschermen. Als energieke Manager Projectbeheersing versterk jij het HWBP door te zorgen voor de sturingsinformatie en optimale beheersing van tijd, geld en risico’s in deze opgaven.