Manager planproducten Hoogwaterbeschermingsprogramma

Om het programma HWBP van het waterschap te versterken, zoeken wij een Manager Planproducten. Als Manager Planproducten lever je een belangrijke strategische bijdrage aan het HWBP als geheel door de programmatische aanpak van (op de periode 2030-2050 gerichte) grootschalige, complexe integrale gebiedsuitwerkingen waarbij naast dijkversterkingen, ook rivierverruiming, natuurontwikkeling, stedelijke ontwikkeling, landbouw, recreatie en andere meekoppel kansen worden opgepakt.