Manager Bedienen

Jij bent integraal verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken en het leveren van de vereiste resultaten. Je handelt hierbij vanuit de missie, bedrijfswaarden, doelstellingen en kaders van het waterschap. Ook initieer en realiseer je procesverbeteringen en ben je verantwoordelijk voor het doorlopen van de P&C-cyclus.