Lid rekenkamer

Waterschap Drents Overijsselse Delta is op zoek naar een Lid rekenkamer. De nieuw te vormen rekenkamer ondersteunt het algemeen bestuur via het verrichten en presenteren van onafhankelijk onderzoek. Zo krijgen het algemeen bestuur en de belastingbetaler een goed beeld van hoe het geld wordt besteed en hoe plannen gerealiseerd worden.