Lid Onafhankelijke Rekenkamer

Wil jij echt van toegevoegde waarde zijn en een bijdrage leveren aan het versterken van transparantie, verantwoording en toezicht? Solliciteer!