Leden rekenkamer

Samen met de voorzitter en het andere lid van de rekenkamer en in afstemming met het algemeen bestuur bepaal je de onderzoeksagenda. Je initieert nieuwe onderzoeksonderwerpen, stelt samen met de andere leden van de rekenkamer de onderzoeksvoorstellen op, selecteert externe bureaus die de onderzoeken uitvoeren en begeleidt het extern bureau bij de uitvoering van de onderzoeken.