Junior onderzoeker Geohydrologie

Gezien de groeiende werkzaamheden binnen het team én KWR inzake bodemenergie, ondergrondse waterberging, zoetwatervoorziening en grootschalige onderzoeks- en innovatieprogramma’s is er op korte termijn behoefte aan een junior onderzoeker Geohydrologie. Binnen het team Geohydrologie ligt de focus op het inzetten van de (diepere) ondergrond om een bijdrage te leveren aan maatschappelijke oplossingen voor de water-, energie- en voedselproblematiek.