Inspecteur waterkwaliteit

Jij controleert of bedrijven zich aan de voorschriften in hun vergunning houden. De ene dag neem je monsters en controleer je de afvalwaterzuiveringsinstallatie, de andere dag voer je een inspectie uit in de fabriek en analyseer je de gebruikte grondstoffen, het productieproces en de daarbij vrijkomende afbraakproducten. Ook bied je advies aan jouw collega’s bij vergunningsaanvragen.