Inspecteur vaarwegen

In de functie van Inspecteur vaarwegen houd je je bezig met het uitvoeren van de nautische inspectie, toezicht en handhavingstaken. Dit geschiedt op integrale wijze merendeels op en vanaf het water. Als nautisch vaarweginspecteur ben je verantwoordelijk voor het bewaken van het vlot en veilig scheepvaartverkeer op de binnenwateren van Amsterdam en ben je bevoegd tot het geven van verkeersaanwijzingen aan de scheepvaart.