Inspecteur meldkamer / milieupiket (en adviseur gevaarlijke stoffen)

Je bent verantwoordelijk voor de eerste stappen die genomen worden bij een incident of overlast in het gebied. Op basis van je kennis van chemie en de procesindustrie en de signalen uit het gebied, spoor je de bron van overlast op en zet je de eerste acties in om de overlast te stoppen. Je weet daarbij precies hoe je de milieumeldingen van bewoners, bedrijven en de diverse monitoring systemen verwerkt.