Hydroloog

In de rol van Hydroloog verricht je onderzoek op het gebied van grond- en oppervlaktewater in relatie tot de drinkwatervoorziening en rapporteert hierover. Deze onderzoeken hebben betrekking op de kwantiteit en de kwaliteit van de grondstof, de winmiddelen of de effecten van een winning op haar omgeving, en kunnen zowel bureaustudies, veld- als modelonderzoeken zijn.