Hydrogeoloog / Grondwater modellering

Je zal mee aan de wieg staan bij de lancering van de iFLUX grondwater sensor en actief meewerken om het potentieel in verscheidene toepassingsgebieden te onderzoeken: zoals de impact van grondwateronttrekking op korte termijn (droogte) en lange termijn (klimaatadaptatie), het bepalen van efficiëntie van herinfiltratieprojecten op kleine en grotere schaal, en/of de monitoring van integriteit van grondwaterbronnen, zowel natuurlijke als bij aquifer storage & recovery (ASR) projecten.