Geo-gegevensverwerker

De zorg voor het watersysteem en de waterveiligheid behoort tot de belangrijkste taken van het waterschap. Het dagelijks beheer en onderhoud, de verbeterprojecten en de crisisbeheersing worden uitgevoerd op basis van gegevens. Met name de geografische kenmerken zijn hiervoor van belang, zoals de ligging, vorm en de afmetingen. Samen met jouw 20 collega’s in het Data-team binnen ons cluster draag je bij aan het ontvangen, inwinnen, verwerken en beschikbaar stellen van deze geografische gegevens.