Financieel Beleidsadviseur

Als Financieel beleidsadviseur ben je medeverantwoordelijk voor de financiële gezondheid van ons waterschap. Met heldere adviezen en beleidsstukken help je ons management en bestuur bij het nemen van de juiste besluiten. Een belangrijke taak, want het werk van het waterschap ontwikkelt zich in rap tempo. Samen zorgen we voor schoon en voldoende water en een veilige leefomgeving.