Dijkgraaf

Als dijkgraaf bent u de bestuurlijke vertegenwoordiger van het waterschap naar buiten toe en verantwoordelijk voor het onderhouden en uitbouwen van goede relaties met medeoverheden, maatschappelijke partners, inwoners en bedrijven. Tevens vertegenwoordigt de dijkgraaf het waterschap binnen de Unie van Waterschappen en andere landelijke netwerken.