Dijkgraaf

Voor Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) is Aardoom & de Jong op zoek naar een dijkgraaf met een toekomstgerichte en brede visie. Een verbinder bij uitstek, die de praktijk van het waterbeheer kan koppelen aan maatschappelijke ontwikkelingen.