Contractmanagers Hoogwaterbeschermingsprogramma

Jij gaat fungeren als Contractmanager voor een van de IPM-projectteams binnen het HWBP, waarbij ieder IPM-team momenteel werkt aan minimaal 2 tot maximaal 4 dijkversterkingsprojecten. De projecten kunnen zich bevinden in de verkenningsfase, planuitwerkingsfase en/of realisatiefase. Jij bent verantwoordelijk voor de opzet, voorbereiding, aanbesteding en contractbeheersing van de realisatiecontracten voor de projecten (van strategie tot realisatie).