Contractmanager Dijkversterking

Je gaat fungeren als contractmanager voor één van de IPM-projectteams binnen de afdeling Projecten. Deze IPM-teams werken hoofdzakelijk aan dijkversterkingsprojecten voor het HWBP-programma. De projecten kunnen zich bevinden in de verkenningsfase, plan uitwerkingsfase en/of realisatiefase. Incidenteel kunnen de teams ook andere projecten oppakken op gebied van Wegen, Water en Afvalwater.