Clustermanager Programmering, Planning & Financiën

We zoeken een clustermanager die richting en leiding geeft aan het cluster Programmering, Planning & Financiën. Dit is één van de 8 clusters binnen het waterschap, met een duidelijke focus op verantwoord financieel beleid en beheer, een goede sturing, beheersing en verantwoording en het voeren van regie op professioneel assetmanagement.