BRZO-Inspecteur

Als BRZO-inspecteur binnen de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) ben jij, samen met je directe collega, het boegbeeld van kennis op het gebied van het beperken van de risico’s van onvoorziene lozingen die plaats kunnen vinden bij een calamiteit op zowel het oppervlaktewater als wel via het riool op de Rwzi van het Waterschap.