Beleidsmedewerker Waterkwaliteit

Je werkt vooral aan bodem- en waterkwaliteit in het landelijke gebied, zodat Brabant in 2027 voldoet aan de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water (KRW). Je komt te werken binnen het programma Water en Bodem bij het team ‘Realisatie voldoende en schoon water’. Dit team zorgt ervoor dat de wateropgave goed georganiseerd is en faciliteert dit op verschillende manieren. Ook zorgt het team voor verbinding tussen het bestuur en beleid en de daadwerkelijke uitvoering.